Սոցիալական փաթեթներ


Սոցիալական փաթեթ` հանգստի ապահովման ծառայություն


"Էյր Կովկաս" ՍՊԸ հանդիսանում է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից՝ նախարարի սահմանած կարգով հաշվառված զբոսաշրջային օպերատորներից մեկը, որն առաջարկում է ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում հանգստի կազմակերպման տարբեր սոցիալական փաթեթ:

Սոցիալական Փաթեթներ


Դիմելու կարգը.
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը`
1. Անձնագրի պատճեն
2. Սոցիալական քարտ (հանրային համարանիշ)
3. Տեղեկանք աշխատավայրից
4. Բանկի կողմից քաղվածք՝ սոց. փաթեթի գումարի առկայության մասին
* Ուղեգիրը տրամադրվում է բանկի կողմից վճարման մասին տրվող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում:

1. Կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձև
2. Վավերապայմաններ

Հարցերի դեպքում զանգահարել՝
(95) 21 92 92, (94) 21 92 92