tourism, hotels online reservation, airtickets, insurance    tourism, hotels online reservation, airtickets, insurance

Դեսպանատներում մուտքի արտոնագիր ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ:

Ավստրիա     Բելգիա     Գերմանիա     Դանիա     Իտալիա     Իսլանդիա     Իսպանիա     Նիդերլանդներ     Նորվեգիա     Լատվիա     Լյուքսեմբուրգ     Պորտուգալիա     Շվեդիա     Ֆինլանդիա     Ֆրանսիա    

Ավստրիա

ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ քաղաքացիները Ավստրիայի վիզա ստանալու համար պետք է դիմեն Գերմանիայի դեսպանատուն
Այցագրի համար դիմում ներկայացնելը:
Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերել։
Պայմանավորվածություն կարող եք ձեռք բերել միայն առ ցանց (օնլայն): 
Օնլայն-հերթագրման  համակարգ կարող եք մուտք գործել դեսպանության մեկնարկային էջում (www.eriwan.diplo.de): Խմբերի (ավելի քան 5 հոգի) համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ՝  visa@eriw.diplo.de հասցեով:
Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո գործերի քննության և մշակման համար պահանջվում է առնվազն 3-4 աշխատանքային օր։ Առանձին դեպքերում կարող է ավելի երկար տևել։
Հայաստանի քաղաքացիների համար այցագրի վճարը կազմում է 60 եվրո։ Այն պետք է մուծել փաստաթղթերը հանձնելիս՝ համարժեք ՀՀ դրամով։ Մինչև 6 տարեկան երեխաների համար այցագրի վճար չի գանձվում։ 6–ից մինչև 12 տարեկան երեխաների համար գանձվում  է 35 եվրո։
 
Դիմումի փաստաթղթերը.
Դիմում հանձնելիս անհրաժեշտ է անձամբ ներկայացնել ստորև նշված փաստաթղթերը։
Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ՝ նշված հերթականությամբ դասավորած։ Դեսպանությանը հասցեագրված ֆաքսերը կամ գրությունները չեն տեսակավորվում և կցվում գործերին։ Ոչ լիարժեք դիմումներ չեն ընդունվում։
Դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր։
Լիարժեք դիմում ներկայացնելը դեռևս բավարար հիմք չէ այցագիր ստանալու համար։
Դեսպանությունը նշում է, որ համաձայն Կացության մասին օրենքի §82–ի դիմում ներկայացնողն պարտավոր է ապահովել դիմումի լիարժեքությունը, որևէ փաստաթղթի բացակայության դեպքում դեսպանությունը համարում է, որ այն չի կարող ներկայացվել։
● գերմաներեն կամ անգլերեն, բոլոր հարցերին հստակ պատասխաններով լրացրած
դիմում-հարցաթերթիկ
● 2 նոր, բիոմետրիկ լուսանկար (3x4 չափի),մեկը խնդրում ենք սոսնձել դիմում-
հարցաթերթիկին
● գործող ճամփորդական անձնագիր՝ ՀՀ ելքի արտոնագրով, որը պետք է վավերական
լինի նախատեսված հետդարձի ամսաթվից հետո առնվազն ևս երեք ամիս
● անձնագրի այն էջերի պատճենները (A4 ֆորմատի), որտեղ առկա է կնիք, այցագիր կամ
որևէ այլ նշում
● ստորագրված հայտարարություն կեղծ տվյալների վերաբերյալ
● փաստաթուղթ օդանավի տոմսի և հյուրանոցում սենյակի պատվիրման մասին

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

● կացության ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորման վերաբերյալ ապացույց
(օր.՝ տեղեկանք բանկից, բանկային հաշվի քաղվացք՝ վերջին երեք ամսվա կտրվածքով )
● աշխատավարձի նշումով տեղեկանք աշխատավայրից (գերմաներեն կամ անգլերեն) 
● ապացույց սեփականության կամ ունեցվածքի մասին (բնօրինակը և A4 ֆորմատի մեկ
պատճեն)
● մինչև 18 տարեկան երեխաների դեպքում ծնողների համաձայնությունը՝ վավերացրած
թարգմանությամբ և մեկ պատճեն (A4 ֆորմատի)
● ամուսնու/կնոջ անձնագրի բնօրինակը, ամուսնության վկայականը, յուրաքանչյուրից
մեկական պատճեն (A4 ֆորմատի), ինչպես նաև երեխաների անձնագրերի բնօրինակը և
պատճեն, անձնագիր չունենալու դեպքում՝ ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն
(A4 ֆորմատի)
● երեխաների, ծնողների, եղբայրների կամ քույրերի արտերկրում (նաև Ռուսաստանում)
գտնվելու դեպքում՝ այդ մասին ապացույց, օր.՝ տեղեկանք գրանցման վերաբերյալ
● բժշկական ապահովագրության քարտ (շենգենյան բոլոր երկրների համար), որը 
անհրաժեշտ է ներկայացնել գործերը հանձնելիս։
 
 
Ցուցում.  Բժշկական ապահովագրություն կնքելուց առաջ պարզեք, արդյո՞ք կարող եք այցագրի համար դիմումի մերժման դեպքում Ձեր վճարած բժշկական ապահովագրության գումարը ետ ստանալ,  քանի որ ոչ  բոլոր բժշկական ապահովագրական ընկերություններն են վերադարձնում գումարը։ Դեսպանությունն այս հարցում որևէ ազդեցություն չունի։
 
Կարևոր ցուցումներ.
 Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեսպանության շենքում  հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ գանձվող այցագրի վճարից բացի այցագրի համար դիմելիս այլ վճար նախատեսված չէ։
Դեսպանությունը չի համագործակցում որևէ տուրիստական ընկերության հետ։ Դա  վերաբերում է նաև դեսպանության անմիջական հարևանությամբ գտնվող ծառայություններ մատուցող գրասենյակներին։ Ճամփորդական կամ այլ ծառայություններ մատուցող  գրասենյակների աշխատակիցների պնդումներն այն մասին, որ ինենք համագործակցում են  դեսպանության հետ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ ոք չի կարող ազդել Ձեր դիմումի հաջողության հեռանկարի վրա, քանի որ դիմումների վերաբերյալ որոշում է կայացնում բացառապես գերմանացիներից բաղկացած անձնակազմը։
Եթե Ձեզ այլ բան են խոստանում, ապա Ձեզ փորձում են խաբել։ Ոչ մի դեպքում փող մի´ վճարեք։  Այցագրի հետ կապված հարցերի մասին արժանահավատ տեղեկություններ Դուք կարող եք անվճար ստանալ դեսպանության հյուպատոսական բաժնի աշխատակիցներից։ Այլ անձինք տեղեկություններ տրամադրելու իրավասություն չունեն։

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

Բելգիա


ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ քաղաքացիները Բելգիայի վիզա ստանալու համար պետք է դիմեն Գերմանիայի դեսպանատուն
 
Այցագրի համար դիմում ներկայացնելը:
Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերել։
Պայմանավորվածություն կարող եք ձեռք բերել միայն առ ցանց (օնլայն): 
Օնլայն-հերթագրման  համակարգ կարող եք մուտք գործել դեսպանության մեկնարկային էջում (www.eriwan.diplo.de): Խմբերի (ավելի քան 5 հոգի) համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ՝  visa@eriw.diplo.de հասցեով:
Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո գործերի քննության և մշակման համար պահանջվում է առնվազն 3-4 աշխատանքային օր։ Առանձին դեպքերում կարող է ավելի երկար տևել։
Հայաստանի քաղաքացիների համար այցագրի վճարը կազմում է 60 եվրո։ Այն պետք է մուծել փաստաթղթերը հանձնելիս՝ համարժեք ՀՀ դրամով։ Մինչև 6 տարեկան երեխաների համար այցագրի վճար չի գանձվում։ 6–ից մինչև 12 տարեկան երեխաների համար գանձվում  է 35 եվրո։
 
Դիմումի փաստաթղթերը.
Դիմում հանձնելիս անհրաժեշտ է անձամբ ներկայացնել ստորև նշված փաստաթղթերը։
Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ՝ նշված հերթականությամբ դասավորած։ Դեսպանությանը հասցեագրված ֆաքսերը կամ գրությունները չեն տեսակավորվում և կցվում գործերին։ Ոչ լիարժեք դիմումներ չեն ընդունվում։
Դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր։
Լիարժեք դիմում ներկայացնելը դեռևս բավարար հիմք չէ այցագիր ստանալու համար։
Դեսպանությունը նշում է, որ համաձայն Կացության մասին օրենքի §82–ի դիմում ներկայացնողն պարտավոր է ապահովել դիմումի լիարժեքությունը, որևէ փաստաթղթի բացակայության դեպքում դեսպանությունը համարում է, որ այն չի կարող ներկայացվել։
● գերմաներեն կամ անգլերեն, բոլոր հարցերին հստակ պատասխաններով լրացրած
դիմում-հարցաթերթիկ
● 2 նոր, բիոմետրիկ լուսանկար (3x4 չափի),մեկը խնդրում ենք սոսնձել դիմում-
հարցաթերթիկին
● գործող ճամփորդական անձնագիր՝ ՀՀ ելքի արտոնագրով, որը պետք է վավերական
լինի նախատեսված հետդարձի ամսաթվից հետո առնվազն ևս երեք ամիս
● անձնագրի այն էջերի պատճենները (A4 ֆորմատի), որտեղ առկա է կնիք, այցագիր կամ
որևէ այլ նշում
● ստորագրված հայտարարություն կեղծ տվյալների վերաբերյալ
● փաստաթուղթ օդանավի տոմսի և հյուրանոցում սենյակի պատվիրման մասին

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

● կացության ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորման վերաբերյալ ապացույց
(օր.՝ տեղեկանք բանկից, բանկային հաշվի քաղվացք՝ վերջին երեք ամսվա կտրվածքով )
● աշխատավարձի նշումով տեղեկանք աշխատավայրից (գերմաներեն կամ անգլերեն) 
● ապացույց սեփականության կամ ունեցվածքի մասին (բնօրինակը և A4 ֆորմատի մեկ
պատճեն)
● մինչև 18 տարեկան երեխաների դեպքում ծնողների համաձայնությունը՝ վավերացրած
թարգմանությամբ և մեկ պատճեն (A4 ֆորմատի)
● ամուսնու/կնոջ անձնագրի բնօրինակը, ամուսնության վկայականը, յուրաքանչյուրից
մեկական պատճեն (A4 ֆորմատի), ինչպես նաև երեխաների անձնագրերի բնօրինակը և
պատճեն, անձնագիր չունենալու դեպքում՝ ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն
(A4 ֆորմատի)
● երեխաների, ծնողների, եղբայրների կամ քույրերի արտերկրում (նաև Ռուսաստանում)
գտնվելու դեպքում՝ այդ մասին ապացույց, օր.՝ տեղեկանք գրանցման վերաբերյալ
● բժշկական ապահովագրության քարտ (շենգենյան բոլոր երկրների համար), որը 
անհրաժեշտ է ներկայացնել գործերը հանձնելիս։
 
 
Ցուցում.  Բժշկական ապահովագրություն կնքելուց առաջ պարզեք, արդյո՞ք կարող եք այցագրի համար դիմումի մերժման դեպքում Ձեր վճարած բժշկական ապահովագրության գումարը ետ ստանալ,  քանի որ ոչ  բոլոր բժշկական ապահովագրական ընկերություններն են վերադարձնում գումարը։ Դեսպանությունն այս հարցում որևէ ազդեցություն չունի։
 
Կարևոր ցուցումներ.
 Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեսպանության շենքում  հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ գանձվող այցագրի վճարից բացի այցագրի համար դիմելիս այլ վճար նախատեսված չէ։
Դեսպանությունը չի համագործակցում որևէ տուրիստական ընկերության հետ։ Դա  վերաբերում է նաև դեսպանության անմիջական հարևանությամբ գտնվող ծառայություններ մատուցող գրասենյակներին։ Ճամփորդական կամ այլ ծառայություններ մատուցող  գրասենյակների աշխատակիցների պնդումներն այն մասին, որ ինենք համագործակցում են  դեսպանության հետ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ ոք չի կարող ազդել Ձեր դիմումի հաջողության հեռանկարի վրա, քանի որ դիմումների վերաբերյալ որոշում է կայացնում բացառապես գերմանացիներից բաղկացած անձնակազմը։
Եթե Ձեզ այլ բան են խոստանում, ապա Ձեզ փորձում են խաբել։ Ոչ մի դեպքում փող մի´ վճարեք։  Այցագրի հետ կապված հարցերի մասին արժանահավատ տեղեկություններ Դուք կարող եք անվճար ստանալ դեսպանության հյուպատոսական բաժնի աշխատակիցներից։ Այլ անձինք տեղեկություններ տրամադրելու իրավասություն չունեն։

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

Գերմանիա, ԲԵՆԻԼՅՈՒՔՍ, Ավստրիա և Շվեդիա


ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Այցագրի համար դիմում ներկայացնելը:
Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերել։
Պայմանավորվածություն կարող եք ձեռք բերել միայն առ ցանց (օնլայն): 
Օնլայն-հերթագրման  համակարգ կարող եք մուտք գործել դեսպանության մեկնարկային էջում (www.eriwan.diplo.de): Խմբերի (ավելի քան 5 հոգի) համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ՝  visa@eriw.diplo.de հասցեով:
Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո գործերի քննության և մշակման համար պահանջվում է առնվազն 3-4 աշխատանքային օր։ Առանձին դեպքերում կարող է ավելի երկար տևել։
Հայաստանի քաղաքացիների համար այցագրի վճարը կազմում է 60 եվրո։ Այն պետք է մուծել փաստաթղթերը հանձնելիս՝ համարժեք ՀՀ դրամով։ Մինչև 6 տարեկան երեխաների համար այցագրի վճար չի գանձվում։ 6–ից մինչև 12 տարեկան երեխաների համար գանձվում  է 35 եվրո։
 
Դիմումի փաստաթղթերը.
Դիմում հանձնելիս անհրաժեշտ է անձամբ ներկայացնել ստորև նշված փաստաթղթերը։
Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ՝ նշված հերթականությամբ դասավորած։ Դեսպանությանը հասցեագրված ֆաքսերը կամ գրությունները չեն տեսակավորվում և կցվում գործերին։ Ոչ լիարժեք դիմումներ չեն ընդունվում։
Դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր։
Լիարժեք դիմում ներկայացնելը դեռևս բավարար հիմք չէ այցագիր ստանալու համար։
Դեսպանությունը նշում է, որ համաձայն Կացության մասին օրենքի §82–ի դիմում ներկայացնողն պարտավոր է ապահովել դիմումի լիարժեքությունը, որևէ փաստաթղթի բացակայության դեպքում դեսպանությունը համարում է, որ այն չի կարող ներկայացվել։
● գերմաներեն կամ անգլերեն, բոլոր հարցերին հստակ պատասխաններով լրացրած
դիմում-հարցաթերթիկ
● 2 նոր, բիոմետրիկ լուսանկար (3x4 չափի),մեկը խնդրում ենք սոսնձել դիմում-
հարցաթերթիկին
● գործող ճամփորդական անձնագիր՝ ՀՀ ելքի արտոնագրով, որը պետք է վավերական
լինի նախատեսված հետդարձի ամսաթվից հետո առնվազն ևս երեք ամիս
● անձնագրի այն էջերի պատճենները (A4 ֆորմատի), որտեղ առկա է կնիք, այցագիր կամ
որևէ այլ նշում
● ստորագրված հայտարարություն կեղծ տվյալների վերաբերյալ
● փաստաթուղթ օդանավի տոմսի և հյուրանոցում սենյակի պատվիրման մասին

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

● կացության ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորման վերաբերյալ ապացույց
(օր.՝ տեղեկանք բանկից, բանկային հաշվի քաղվացք՝ վերջին երեք ամսվա կտրվածքով )
● աշխատավարձի նշումով տեղեկանք աշխատավայրից (գերմաներեն կամ անգլերեն) 
● ապացույց սեփականության կամ ունեցվածքի մասին (բնօրինակը և A4 ֆորմատի մեկ
պատճեն)
● մինչև 18 տարեկան երեխաների դեպքում ծնողների համաձայնությունը՝ վավերացրած
թարգմանությամբ և մեկ պատճեն (A4 ֆորմատի)
● ամուսնու/կնոջ անձնագրի բնօրինակը, ամուսնության վկայականը, յուրաքանչյուրից
մեկական պատճեն (A4 ֆորմատի), ինչպես նաև երեխաների անձնագրերի բնօրինակը և
պատճեն, անձնագիր չունենալու դեպքում՝ ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն
(A4 ֆորմատի)
● երեխաների, ծնողների, եղբայրների կամ քույրերի արտերկրում (նաև Ռուսաստանում)
գտնվելու դեպքում՝ այդ մասին ապացույց, օր.՝ տեղեկանք գրանցման վերաբերյալ
● բժշկական ապահովագրության քարտ (շենգենյան բոլոր երկրների համար), որը 
անհրաժեշտ է ներկայացնել գործերը հանձնելիս։
 
 
Ցուցում.  Բժշկական ապահովագրություն կնքելուց առաջ պարզեք, արդյո՞ք կարող եք այցագրի համար դիմումի մերժման դեպքում Ձեր վճարած բժշկական ապահովագրության գումարը ետ ստանալ,  քանի որ ոչ  բոլոր բժշկական ապահովագրական ընկերություններն են վերադարձնում գումարը։ Դեսպանությունն այս հարցում որևէ ազդեցություն չունի։
 
Կարևոր ցուցումներ.
 Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեսպանության շենքում  հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ գանձվող այցագրի վճարից բացի այցագրի համար դիմելիս այլ վճար նախատեսված չէ։
Դեսպանությունը չի համագործակցում որևէ տուրիստական ընկերության հետ։ Դա  վերաբերում է նաև դեսպանության անմիջական հարևանությամբ գտնվող ծառայություններ մատուցող գրասենյակներին։ Ճամփորդական կամ այլ ծառայություններ մատուցող  գրասենյակների աշխատակիցների պնդումներն այն մասին, որ ինենք համագործակցում են  դեսպանության հետ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ ոք չի կարող ազդել Ձեր դիմումի հաջողության հեռանկարի վրա, քանի որ դիմումների վերաբերյալ որոշում է կայացնում բացառապես գերմանացիներից բաղկացած անձնակազմը։
Եթե Ձեզ այլ բան են խոստանում, ապա Ձեզ փորձում են խաբել։ Ոչ մի դեպքում փող մի´ վճարեք։  Այցագրի հետ կապված հարցերի մասին արժանահավատ տեղեկություններ Դուք կարող եք անվճար ստանալ դեսպանության հյուպատոսական բաժնի աշխատակիցներից։ Այլ անձինք տեղեկություններ տրամադրելու իրավասություն չունեն։

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

Իտալիա


ՀՀ-ում Իտալիայի Դեսպանությունը մուտքի արտոնագրեր է տրամադրում Իտալիայի, Իսպանիայի և Ֆինլանդիայի համար: Իսպանիայի և Ֆինլանդիայի համար տրվում են միայն կարճաժամկետ արտոնագրեր:
Դիմումը հանձնել նախատեսվող մեկնումից առնվազն 2 շաբաթ առաջ` անձամբ:
Դիմումին կից պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 • Մեկ հարցաթերթիկ (լրացված իտալերեն կամ անգլերեն և ստորագրված դիմողի կողմից), 
 • 3X4 չափի 2 լուսանկար (մեկը փակցնել հարցաթերթիկին),
 • Անձնագիր, որի վավերականության ժամկետն առնվազն 3 ամսով պետք է գերազանցի մուտքի արտոնագրի ավարտի ժամկետը, 2-5-րդ էջերի պատճենները, որտեղ կան վերջին 3 տարվա մուտքի արտոնագրեր,
 • Պաշտոնական, անձնական կամ գործնական հրավեր (ըստ կից ներկայացվող ձևի)
 • Հյուրանոցի ամրագրում (նախազգուշացվում է, որ չեն ընդունվում booking.com, venere.com և նմանատիպ այլ ինտերնետային կայքերի միջոցով կատարված ամրագրումներ),
 • Ինքնաթիռի տոմսի ամրագրում (խորհուրդ չի տրվում տոմս գնել նախքան մուտքի արտոնագիր ստանալը),
 • Ուղևորության ողջ ժամանակահատվածի համար վավերական բժշկական ապահովագրություն,
 • Տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի չափի վերաբերյալ նշումով և բացակայության թույլտվությամբ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Մասնվոր ընկերությունների համար` գրանցման պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Ֆինանսական միջոցներ` 
 1. Տեղեկանք բանկային հաշվի վերջին վեց ամիսների շարժի և վերջնական մնացորդի վերաբերյալ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն), կամ 
 2. Ճանապարհորդական չեկեր
(ֆինանսական միջոցները պետք է ընդգրկեն հյուրանոցի համար նախատեսված վճարը և առնվազն 60 եվրո յուրաքանչյուր օրվա համար):
 • Քաղաքացիական կացությանը վերաբերող փաստաթղթեր` 
 1. Ամուսնության վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 2. Ամուսնալուծության վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 3. Երեխաների ծննդյան վկայականներ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 4. Ամուսնու/կնոջ և երեխաների անձնագրեր
 • Ամուսնացած չլինելու դեպքում`
 1. Ծննդյան վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 2. Ծնողների անձնագրեր,
 • Սեփականաշնորհման վկայականներ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Դիմումի ուսումնասիրման վճարը 60 եվրոյին համարժեք դրամ:
Բոլոր բնօրինակ փաստաթղթերի հետ պետք է ներկայացնել նաև մեկ պատճեն:  Անհատական դեպքից կախված` կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:

Խորհուրդներ
Չի ընդունվում ոչ մի միջնորդություն կամ միջամտություն, այդ թվում նաև Իտալիայից կամ որևէ այլ երկրից: Գործին առնչվող տեղեկությունները երրորդ անձանց չեն հաղորդվում, առավել ևս հեռախոսով, երբ վերջիններիս ինքնությունը չի կարող հաստատվել: Դեսպանությունը ֆաքսով կամ փոստով ուղարկված որևէ փաստաթուղթ չի կարող ուղարկել:
 
Վերոնշյալ փաստաթղթերը պետք է բոլորը միասին ներկայացվեն դիմումը հանձնելու օրը:
Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմել դեսպանության հյուպատոսական բաժին` ժամը 12:00-13:00 և 15:00-16:00 հետևյալ հեռախոսահամարներով` 54 23 35, 54 23 36:

Իսպանիա


ՀՀ քաղաքացիները Իսպանիայի վիզա ստանալու համար պետք է դիմեն Իտալիայի դեսպանություն:
Իսպանիայի համար տրվում են միայն կարճաժամկետ արտոնագրեր:
Խնդրում ենք դիմումը հանձնել նախատեսվող մեկնումից առնվազն 2 շաբաթ առաջ` անձամբ:
 
Դիմումին կից պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 • Մեկ հարցաթերթիկ (լրացված իտալերեն կամ անգլերեն և ստորագրված դիմողի կողմից), 
 • 3X4 չափի 2 լուսանկար (մեկը փակցնել հարցաթերթիկին),
 • Անձնագիր, որի վավերականության ժամկետն առնվազն 3 ամսով պետք է գերազանցի մուտքի արտոնագրի ավարտի ժամկետը, 2-5-րդ էջերի պատճենները, որտեղ կան վերջին 3 տարվա մուտքի արտոնագրեր,
 • Պաշտոնական, անձնական կամ գործնական հրավեր (ըստ կից ներկայացվող ձևի)
 • Հյուրանոցի ամրագրում (նախազգուշացվում է, որ չեն ընդունվում booking.com, venere.com և նմանատիպ այլ ինտերնետային կայքերի միջոցով կատարված ամրագրումներ),
 • Ինքնաթիռի տոմսի ամրագրում (խորհուրդ չի տրվում տոմս գնել նախքան մուտքի արտոնագիր ստանալը),
 • Ուղևորության ողջ ժամանակահատվածի համար վավերական բժշկական ապահովագրություն,
 • Տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի չափի վերաբերյալ նշումով և բացակայության թույլտվությամբ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Մասնվոր ընկերությունների համար` գրանցման պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Ֆինանսական միջոցներ` 
 1. Տեղեկանք բանկային հաշվի վերջին վեց ամիսների շարժի և վերջնական մնացորդի վերաբերյալ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն), կամ 
 2. Ճանապարհորդական չեկեր
(ֆինանսական միջոցները պետք է ընդգրկեն հյուրանոցի համար նախատեսված վճարը և առնվազն 60 եվրո յուրաքանչյուր օրվա համար):
 • Քաղաքացիական կացությանը վերաբերող փաստաթղթեր` 
 1. Ամուսնության վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 2. Ամուսնալուծության վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 3. Երեխաների ծննդյան վկայականներ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 4. Ամուսնու/կնոջ և երեխաների անձնագրեր
 • Ամուսնացած չլինելու դեպքում`
 1. Ծննդյան վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 2. Ծնողների անձնագրեր,
 • Սեփականաշնորհման վկայականներ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Դիմումի ուսումնասիրման վճարը 60 եվրոյին համարժեք դրամ:
Բոլոր բնօրինակ փաստաթղթերի հետ պետք է ներկայացնել նաև մեկ պատճեն:  Անհատական դեպքից կախված` կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
 
Խորհուրդներ
Չի ընդունվում ոչ մի միջնորդություն կամ միջամտություն, այդ թվում նաև Իտալիայից կամ որևէ այլ երկրից: Գործին առնչվող տեղեկությունները երրորդ անձանց չեն հաղորդվում, առավել ևս հեռախոսով, երբ վերջիններիս ինքնությունը չի կարող հաստատվել: Դեսպանությունը ֆաքսով կամ փոստով ուղարկված որևէ փաստաթուղթ չի կարող ուղարկել:
 
Վերոնշյալ փաստաթղթերը պետք է բոլորը միասին ներկայացվեն դիմումը հանձնելու օրը:
Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմել դեսպանության հյուպատոսական բաժին` ժամը 12:00-13:00 և 15:00-16:00 հետևյալ հեռախոսահամարներով` 54 23 35, 54 23 36:

Նիդերլանդներ


ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ քաղաքացիները Նիդերլանդների վիզա ստանալու համար պետք է դիմեն Գերմանիայի դեսպանատուն
Այցագրի համար դիմում ներկայացնելը:
Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերել։
Պայմանավորվածություն կարող եք ձեռք բերել միայն առ ցանց (օնլայն): 
Օնլայն-հերթագրման  համակարգ կարող եք մուտք գործել դեսպանության մեկնարկային էջում (www.eriwan.diplo.de): Խմբերի (ավելի քան 5 հոգի) համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ՝  visa@eriw.diplo.de հասցեով:
Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո գործերի քննության և մշակման համար պահանջվում է առնվազն 3-4 աշխատանքային օր։ Առանձին դեպքերում կարող է ավելի երկար տևել։
Հայաստանի քաղաքացիների համար այցագրի վճարը կազմում է 60 եվրո։ Այն պետք է մուծել փաստաթղթերը հանձնելիս՝ համարժեք ՀՀ դրամով։ Մինչև 6 տարեկան երեխաների համար այցագրի վճար չի գանձվում։ 6–ից մինչև 12 տարեկան երեխաների համար գանձվում  է 35 եվրո։
 
Դիմումի փաստաթղթերը.
Դիմում հանձնելիս անհրաժեշտ է անձամբ ներկայացնել ստորև նշված փաստաթղթերը։
Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ՝ նշված հերթականությամբ դասավորած։ Դեսպանությանը հասցեագրված ֆաքսերը կամ գրությունները չեն տեսակավորվում և կցվում գործերին։ Ոչ լիարժեք դիմումներ չեն ընդունվում։
Դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր։
Լիարժեք դիմում ներկայացնելը դեռևս բավարար հիմք չէ այցագիր ստանալու համար։
Դեսպանությունը նշում է, որ համաձայն Կացության մասին օրենքի §82–ի դիմում ներկայացնողն պարտավոր է ապահովել դիմումի լիարժեքությունը, որևէ փաստաթղթի բացակայության դեպքում դեսպանությունը համարում է, որ այն չի կարող ներկայացվել։
● գերմաներեն կամ անգլերեն, բոլոր հարցերին հստակ պատասխաններով լրացրած
դիմում-հարցաթերթիկ
● 2 նոր, բիոմետրիկ լուսանկար (3x4 չափի),մեկը խնդրում ենք սոսնձել դիմում-
հարցաթերթիկին
● գործող ճամփորդական անձնագիր՝ ՀՀ ելքի արտոնագրով, որը պետք է վավերական
լինի նախատեսված հետդարձի ամսաթվից հետո առնվազն ևս երեք ամիս
● անձնագրի այն էջերի պատճենները (A4 ֆորմատի), որտեղ առկա է կնիք, այցագիր կամ
որևէ այլ նշում
● ստորագրված հայտարարություն կեղծ տվյալների վերաբերյալ
● փաստաթուղթ օդանավի տոմսի և հյուրանոցում սենյակի պատվիրման մասին

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

● կացության ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորման վերաբերյալ ապացույց
(օր.՝ տեղեկանք բանկից, բանկային հաշվի քաղվացք՝ վերջին երեք ամսվա կտրվածքով )
● աշխատավարձի նշումով տեղեկանք աշխատավայրից (գերմաներեն կամ անգլերեն) 
● ապացույց սեփականության կամ ունեցվածքի մասին (բնօրինակը և A4 ֆորմատի մեկ
պատճեն)
● մինչև 18 տարեկան երեխաների դեպքում ծնողների համաձայնությունը՝ վավերացրած
թարգմանությամբ և մեկ պատճեն (A4 ֆորմատի)
● ամուսնու/կնոջ անձնագրի բնօրինակը, ամուսնության վկայականը, յուրաքանչյուրից
մեկական պատճեն (A4 ֆորմատի), ինչպես նաև երեխաների անձնագրերի բնօրինակը և
պատճեն, անձնագիր չունենալու դեպքում՝ ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն
(A4 ֆորմատի)
● երեխաների, ծնողների, եղբայրների կամ քույրերի արտերկրում (նաև Ռուսաստանում)
գտնվելու դեպքում՝ այդ մասին ապացույց, օր.՝ տեղեկանք գրանցման վերաբերյալ
● բժշկական ապահովագրության քարտ (շենգենյան բոլոր երկրների համար), որը 
անհրաժեշտ է ներկայացնել գործերը հանձնելիս։

 
Ցուցում.  Բժշկական ապահովագրություն կնքելուց առաջ պարզեք, արդյո՞ք կարող եք այցագրի համար դիմումի մերժման դեպքում Ձեր վճարած բժշկական ապահովագրության գումարը ետ ստանալ,  քանի որ ոչ  բոլոր բժշկական ապահովագրական ընկերություններն են վերադարձնում գումարը։ Դեսպանությունն այս հարցում որևէ ազդեցություն չունի։
 
Կարևոր ցուցումներ.
 Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեսպանության շենքում  հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ գանձվող այցագրի վճարից բացի այցագրի համար դիմելիս այլ վճար նախատեսված չէ։
Դեսպանությունը չի համագործակցում որևէ տուրիստական ընկերության հետ։ Դա  վերաբերում է նաև դեսպանության անմիջական հարևանությամբ գտնվող ծառայություններ մատուցող գրասենյակներին։ Ճամփորդական կամ այլ ծառայություններ մատուցող  գրասենյակների աշխատակիցների պնդումներն այն մասին, որ ինենք համագործակցում են  դեսպանության հետ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ ոք չի կարող ազդել Ձեր դիմումի հաջողության հեռանկարի վրա, քանի որ դիմումների վերաբերյալ որոշում է կայացնում բացառապես գերմանացիներից բաղկացած անձնակազմը։
Եթե Ձեզ այլ բան են խոստանում, ապա Ձեզ փորձում են խաբել։ Ոչ մի դեպքում փող մի´ վճարեք։  Այցագրի հետ կապված հարցերի մասին արժանահավատ տեղեկություններ Դուք կարող եք անվճար ստանալ դեսպանության հյուպատոսական բաժնի աշխատակիցներից։ Այլ անձինք տեղեկություններ տրամադրելու իրավասություն չունեն։

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

Լյուքսեմբուրգ


ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ քաղաքացիները Լյուքսեմբուրգի վիզա ստանալու համար պետք է դիմեն Գերմանիայի դեսպանատուն
Այցագրի համար դիմում ներկայացնելը:
Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերել։
Պայմանավորվածություն կարող եք ձեռք բերել միայն առ ցանց (օնլայն): 
Օնլայն-հերթագրման  համակարգ կարող եք մուտք գործել դեսպանության մեկնարկային էջում (www.eriwan.diplo.de): Խմբերի (ավելի քան 5 հոգի) համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ՝  visa@eriw.diplo.de հասցեով:
Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո գործերի քննության և մշակման համար պահանջվում է առնվազն 3-4 աշխատանքային օր։ Առանձին դեպքերում կարող է ավելի երկար տևել։
Հայաստանի քաղաքացիների համար այցագրի վճարը կազմում է 60 եվրո։ Այն պետք է մուծել փաստաթղթերը հանձնելիս՝ համարժեք ՀՀ դրամով։ Մինչև 6 տարեկան երեխաների համար այցագրի վճար չի գանձվում։ 6–ից մինչև 12 տարեկան երեխաների համար գանձվում  է 35 եվրո։
 
Դիմումի փաստաթղթերը.
Դիմում հանձնելիս անհրաժեշտ է անձամբ ներկայացնել ստորև նշված փաստաթղթերը։
Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ՝ նշված հերթականությամբ դասավորած։ Դեսպանությանը հասցեագրված ֆաքսերը կամ գրությունները չեն տեսակավորվում և կցվում գործերին։ Ոչ լիարժեք դիմումներ չեն ընդունվում։
Դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր։
Լիարժեք դիմում ներկայացնելը դեռևս բավարար հիմք չէ այցագիր ստանալու համար։
Դեսպանությունը նշում է, որ համաձայն Կացության մասին օրենքի §82–ի դիմում ներկայացնողն պարտավոր է ապահովել դիմումի լիարժեքությունը, որևէ փաստաթղթի բացակայության դեպքում դեսպանությունը համարում է, որ այն չի կարող ներկայացվել։
● գերմաներեն կամ անգլերեն, բոլոր հարցերին հստակ պատասխաններով լրացրած
դիմում-հարցաթերթիկ
● 2 նոր, բիոմետրիկ լուսանկար (3x4 չափի),մեկը խնդրում ենք սոսնձել դիմում-
հարցաթերթիկին
● գործող ճամփորդական անձնագիր՝ ՀՀ ելքի արտոնագրով, որը պետք է վավերական
լինի նախատեսված հետդարձի ամսաթվից հետո առնվազն ևս երեք ամիս
● անձնագրի այն էջերի պատճենները (A4 ֆորմատի), որտեղ առկա է կնիք, այցագիր կամ
որևէ այլ նշում
● ստորագրված հայտարարություն կեղծ տվյալների վերաբերյալ
● փաստաթուղթ օդանավի տոմսի և հյուրանոցում սենյակի պատվիրման մասին

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

● կացության ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորման վերաբերյալ ապացույց
(օր.՝ տեղեկանք բանկից, բանկային հաշվի քաղվացք՝ վերջին երեք ամսվա կտրվածքով )
● աշխատավարձի նշումով տեղեկանք աշխատավայրից (գերմաներեն կամ անգլերեն) 
● ապացույց սեփականության կամ ունեցվածքի մասին (բնօրինակը և A4 ֆորմատի մեկ
պատճեն)
● մինչև 18 տարեկան երեխաների դեպքում ծնողների համաձայնությունը՝ վավերացրած
թարգմանությամբ և մեկ պատճեն (A4 ֆորմատի)
● ամուսնու/կնոջ անձնագրի բնօրինակը, ամուսնության վկայականը, յուրաքանչյուրից
մեկական պատճեն (A4 ֆորմատի), ինչպես նաև երեխաների անձնագրերի բնօրինակը և
պատճեն, անձնագիր չունենալու դեպքում՝ ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն
(A4 ֆորմատի)
● երեխաների, ծնողների, եղբայրների կամ քույրերի արտերկրում (նաև Ռուսաստանում)
գտնվելու դեպքում՝ այդ մասին ապացույց, օր.՝ տեղեկանք գրանցման վերաբերյալ
● բժշկական ապահովագրության քարտ (շենգենյան բոլոր երկրների համար), որը 
անհրաժեշտ է ներկայացնել գործերը հանձնելիս։

 
Ցուցում.  Բժշկական ապահովագրություն կնքելուց առաջ պարզեք, արդյո՞ք կարող եք այցագրի համար դիմումի մերժման դեպքում Ձեր վճարած բժշկական ապահովագրության գումարը ետ ստանալ,  քանի որ ոչ  բոլոր բժշկական ապահովագրական ընկերություններն են վերադարձնում գումարը։ Դեսպանությունն այս հարցում որևէ ազդեցություն չունի։
 
Կարևոր ցուցումներ.
 Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեսպանության շենքում  հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ գանձվող այցագրի վճարից բացի այցագրի համար դիմելիս այլ վճար նախատեսված չէ։
Դեսպանությունը չի համագործակցում որևէ տուրիստական ընկերության հետ։ Դա  վերաբերում է նաև դեսպանության անմիջական հարևանությամբ գտնվող ծառայություններ մատուցող գրասենյակներին։ Ճամփորդական կամ այլ ծառայություններ մատուցող  գրասենյակների աշխատակիցների պնդումներն այն մասին, որ ինենք համագործակցում են  դեսպանության հետ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ ոք չի կարող ազդել Ձեր դիմումի հաջողության հեռանկարի վրա, քանի որ դիմումների վերաբերյալ որոշում է կայացնում բացառապես գերմանացիներից բաղկացած անձնակազմը։
Եթե Ձեզ այլ բան են խոստանում, ապա Ձեզ փորձում են խաբել։ Ոչ մի դեպքում փող մի´ վճարեք։  Այցագրի հետ կապված հարցերի մասին արժանահավատ տեղեկություններ Դուք կարող եք անվճար ստանալ դեսպանության հյուպատոսական բաժնի աշխատակիցներից։ Այլ անձինք տեղեկություններ տրամադրելու իրավասություն չունեն։

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

Շվեդիա


ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ քաղաքացիները Շվեդիայի վիզա ստանալու համար պետք է դիմեն Գերմանիայի դեսպանատուն
Այցագրի համար դիմում ներկայացնելը:
Դիմում ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերել։
Պայմանավորվածություն կարող եք ձեռք բերել միայն առ ցանց (օնլայն): 
Օնլայն-հերթագրման  համակարգ կարող եք մուտք գործել դեսպանության մեկնարկային էջում (www.eriwan.diplo.de): Խմբերի (ավելի քան 5 հոգի) համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ՝  visa@eriw.diplo.de հասցեով:
Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո գործերի քննության և մշակման համար պահանջվում է առնվազն 3-4 աշխատանքային օր։ Առանձին դեպքերում կարող է ավելի երկար տևել։
Հայաստանի քաղաքացիների համար այցագրի վճարը կազմում է 60 եվրո։ Այն պետք է մուծել փաստաթղթերը հանձնելիս՝ համարժեք ՀՀ դրամով։ Մինչև 6 տարեկան երեխաների համար այցագրի վճար չի գանձվում։ 6–ից մինչև 12 տարեկան երեխաների համար գանձվում  է 35 եվրո։
 
Դիմումի փաստաթղթերը.
Դիմում հանձնելիս անհրաժեշտ է անձամբ ներկայացնել ստորև նշված փաստաթղթերը։
Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ՝ նշված հերթականությամբ դասավորած։ Դեսպանությանը հասցեագրված ֆաքսերը կամ գրությունները չեն տեսակավորվում և կցվում գործերին։ Ոչ լիարժեք դիմումներ չեն ընդունվում։
Դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր։
Լիարժեք դիմում ներկայացնելը դեռևս բավարար հիմք չէ այցագիր ստանալու համար։
Դեսպանությունը նշում է, որ համաձայն Կացության մասին օրենքի §82–ի դիմում ներկայացնողն պարտավոր է ապահովել դիմումի լիարժեքությունը, որևէ փաստաթղթի բացակայության դեպքում դեսպանությունը համարում է, որ այն չի կարող ներկայացվել։
● գերմաներեն կամ անգլերեն, բոլոր հարցերին հստակ պատասխաններով լրացրած
դիմում-հարցաթերթիկ
● 2 նոր, բիոմետրիկ լուսանկար (3x4 չափի),մեկը խնդրում ենք սոսնձել դիմում-
հարցաթերթիկին
● գործող ճամփորդական անձնագիր՝ ՀՀ ելքի արտոնագրով, որը պետք է վավերական
լինի նախատեսված հետդարձի ամսաթվից հետո առնվազն ևս երեք ամիս
● անձնագրի այն էջերի պատճենները (A4 ֆորմատի), որտեղ առկա է կնիք, այցագիր կամ
որևէ այլ նշում
● ստորագրված հայտարարություն կեղծ տվյալների վերաբերյալ
● փաստաթուղթ օդանավի տոմսի և հյուրանոցում սենյակի պատվիրման մասին

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

● կացության ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորման վերաբերյալ ապացույց
(օր.՝ տեղեկանք բանկից, բանկային հաշվի քաղվացք՝ վերջին երեք ամսվա կտրվածքով )
● աշխատավարձի նշումով տեղեկանք աշխատավայրից (գերմաներեն կամ անգլերեն) 
● ապացույց սեփականության կամ ունեցվածքի մասին (բնօրինակը և A4 ֆորմատի մեկ
պատճեն)
● մինչև 18 տարեկան երեխաների դեպքում ծնողների համաձայնությունը՝ վավերացրած
թարգմանությամբ և մեկ պատճեն (A4 ֆորմատի)
● ամուսնու/կնոջ անձնագրի բնօրինակը, ամուսնության վկայականը, յուրաքանչյուրից
մեկական պատճեն (A4 ֆորմատի), ինչպես նաև երեխաների անձնագրերի բնօրինակը և
պատճեն, անձնագիր չունենալու դեպքում՝ ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն
(A4 ֆորմատի)
● երեխաների, ծնողների, եղբայրների կամ քույրերի արտերկրում (նաև Ռուսաստանում)
գտնվելու դեպքում՝ այդ մասին ապացույց, օր.՝ տեղեկանք գրանցման վերաբերյալ
● բժշկական ապահովագրության քարտ (շենգենյան բոլոր երկրների համար), որը 
անհրաժեշտ է ներկայացնել գործերը հանձնելիս։

 
Ցուցում.  Բժշկական ապահովագրություն կնքելուց առաջ պարզեք, արդյո՞ք կարող եք այցագրի համար դիմումի մերժման դեպքում Ձեր վճարած բժշկական ապահովագրության գումարը ետ ստանալ,  քանի որ ոչ  բոլոր բժշկական ապահովագրական ընկերություններն են վերադարձնում գումարը։ Դեսպանությունն այս հարցում որևէ ազդեցություն չունի։
 
Կարևոր ցուցումներ.
 Ձեր ուշադրութունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեսպանության շենքում  հյուպատոսական բաժնի պատուհանի մոտ գանձվող այցագրի վճարից բացի այցագրի համար դիմելիս այլ վճար նախատեսված չէ։
Դեսպանությունը չի համագործակցում որևէ տուրիստական ընկերության հետ։ Դա  վերաբերում է նաև դեսպանության անմիջական հարևանությամբ գտնվող ծառայություններ մատուցող գրասենյակներին։ Ճամփորդական կամ այլ ծառայություններ մատուցող  գրասենյակների աշխատակիցների պնդումներն այն մասին, որ ինենք համագործակցում են  դեսպանության հետ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ ոք չի կարող ազդել Ձեր դիմումի հաջողության հեռանկարի վրա, քանի որ դիմումների վերաբերյալ որոշում է կայացնում բացառապես գերմանացիներից բաղկացած անձնակազմը։
Եթե Ձեզ այլ բան են խոստանում, ապա Ձեզ փորձում են խաբել։ Ոչ մի դեպքում փող մի´ վճարեք։  Այցագրի հետ կապված հարցերի մասին արժանահավատ տեղեկություններ Դուք կարող եք անվճար ստանալ դեսպանության հյուպատոսական բաժնի աշխատակիցներից։ Այլ անձինք տեղեկություններ տրամադրելու իրավասություն չունեն։

Հասցեն՝ Չարենցի 29, 0025 Երևան, ՀՀ
Զանգահարել վիզաների բաժին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10։30 - 12։00
Հեռախոս. (374 10) 58 65 91
E-Mail: visa@eriw.diplo.de, www.eriwan.diplo.de

Ֆինլանդիա


ՀՀ քաղաքացիները Ֆինլանդիայի վիզա ստանալու համար պետք է դիմեն Իտալիայի դեսպանություն:
Ֆինլանդիայի համար տրվում են միայն կարճաժամկետ արտոնագրեր:
Խնդրում ենք դիմումը հանձնել նախատեսվող մեկնումից առնվազն 2 շաբաթ առաջ` անձամբ:
 
Դիմումին կից պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 • Մեկ հարցաթերթիկ (լրացված իտալերեն կամ անգլերեն և ստորագրված դիմողի կողմից), 
 • 3X4 չափի 2 լուսանկար (մեկը փակցնել հարցաթերթիկին),
 • Անձնագիր, որի վավերականության ժամկետն առնվազն 3 ամսով պետք է գերազանցի մուտքի արտոնագրի ավարտի ժամկետը, 2-5-րդ էջերի պատճենները, որտեղ կան վերջին 3 տարվա մուտքի արտոնագրեր,
 • Պաշտոնական, անձնական կամ գործնական հրավեր (ըստ կից ներկայացվող ձևի)
 • Հյուրանոցի ամրագրում (նախազգուշացվում է, որ չեն ընդունվում booking.com, venere.com և նմանատիպ այլ ինտերնետային կայքերի միջոցով կատարված ամրագրումներ),
 • Ինքնաթիռի տոմսի ամրագրում (խորհուրդ չի տրվում տոմս գնել նախքան մուտքի արտոնագիր ստանալը),
 • Ուղևորության ողջ ժամանակահատվածի համար վավերական բժշկական ապահովագրություն,
 • Տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի չափի վերաբերյալ նշումով և բացակայության թույլտվությամբ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Մասնվոր ընկերությունների համար` գրանցման պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Ֆինանսական միջոցներ` 
 1. Տեղեկանք բանկային հաշվի վերջին վեց ամիսների շարժի և վերջնական մնացորդի վերաբերյալ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն), կամ 
 2. Ճանապարհորդական չեկեր
(ֆինանսական միջոցները պետք է ընդգրկեն հյուրանոցի համար նախատեսված վճարը և առնվազն 60 եվրո յուրաքանչյուր օրվա համար):
 • Քաղաքացիական կացությանը վերաբերող փաստաթղթեր` 
 1. Ամուսնության վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 2. Ամուսնալուծության վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 3. Երեխաների ծննդյան վկայականներ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 4. Ամուսնու/կնոջ և երեխաների անձնագրեր
 • Ամուսնացած չլինելու դեպքում`
 1. Ծննդյան վկայական (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 2. Ծնողների անձնագրեր,
 • Սեփականաշնորհման վկայականներ (թարգմանված իտալերեն կամ անգլերեն),
 • Դիմումի ուսումնասիրման վճարը 60 եվրոյին համարժեք դրամ:
Բոլոր բնօրինակ փաստաթղթերի հետ պետք է ներկայացնել նաև մեկ պատճեն:  Անհատական դեպքից կախված` կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
 
Խորհուրդներ
Չի ընդունվում ոչ մի միջնորդություն կամ միջամտություն, այդ թվում նաև Իտալիայից կամ որևէ այլ երկրից: Գործին առնչվող տեղեկությունները երրորդ անձանց չեն հաղորդվում, առավել ևս հեռախոսով, երբ վերջիններիս ինքնությունը չի կարող հաստատվել: Դեսպանությունը ֆաքսով կամ փոստով ուղարկված որևէ փաստաթուղթ չի կարող ուղարկել:
 
Վերոնշյալ փաստաթղթերը պետք է բոլորը միասին ներկայացվեն դիմումը հանձնելու օրը:
Հավելյալ տեղեկությունների համար դիմել դեսպանության հյուպատոսական բաժին` ժամը 12:00-13:00 և 15:00-16:00 հետևյալ հեռախոսահամարներով` 54 23 35, 54 23 36:

Ֆրանսիա


ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ (ՎԻԶԱ) ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
(ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ)
 
Բոլոր պատճենները պետք է լինեն լավ ընթեռնելի և A4 ֆորմատի
Փաստաթղթերը պարտադիր կերպով պետք է դասավորված լինեն ստորև ներկայացված կարգով
Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և պատճենները պետք է ներկայացված լինեն յուրաքանչյուր դիմողի
գործում
 
Լուսանկար
Հարցաթերթիկին փակցված Շենգենյան նորմերին համապատասխան լուսանկար, (նաև երեխաների համար):
Հարցաթերթիկ
Խնամքով լրացված և հայտատուի կողմից ստորագրված հարցաթերթիկ (անձնագրում առկա ստորագրությանը նման 2 ստորագրություն), անչափահասների դեպքում` ծնողների ստորագրությունը: Ստուգել հարցաթերթիկում 2 ստորագրության առկայությունը:
Անձնագիր
 • Բնօրինակը + նշումներ պարունակող բոլոր էջերի 1 պատճեն:
 • Վավերականությունը` անձնագիրը պետք է վավեր լինի նախատեսվող վերադարձի օրվանից ևս 3 ամիս:
 • Պետք է ներկայացնել հին արտոնագրեր պարունակող ժամկետանց անձնագրերի տարբերակները + արտոնագրերի պատճենները:
Անձնական տվյալներին առնչվող փաստաթղթեր
 • Քաղաքացիական կացություն ամուսնացածների դեպքում`
- ամուսնության վկայականը և նոտարական թարգմանությունը (+ նոտարական թարգմանության պատճենը), - ամուսնալուծության որոշումը և նոտարական թարգմանությունը (+ նոտարական թարգմանության պատճենը), - երեխաների ծննդյան վկայականները և նոտարական թարգմանությունները (+ նոտարական թարգմանությունների պատճենները), - ամուսնու / կնոջ և երեխաների անձնագրերը` անկախ նրանց տարիքից և քաղաքացիական կացությունից (+ պատճենները): Արտերկրում գտնվող ընտանիքի անդամների համար ներկայացնել անձնագրի և կացության քարտի պատճենները Ամուրիների դեպքում` - ծննդյան վկայականը և նոտարական թարգմանությունը (+ նոտարական թարգմանության պատճենը), - ծնողների անձնագրերը (+ պատճենները): Արտերկրում գտնվող ընտանիքի անդամների համար ներկայացնել անձնագրի և կացության քարտի պատճենները
 • Զինգրքույկ` տարբերակը + լուսանկարով և 19-րդ էջերի պատճենները (27 տարեկանից ցածր երիտասարդների դեպքում)
Երեխաներ
 • Ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը + նոտարական հաստատումով թարգմանությունը
 • Պարտադիր ներկայացնել` առնվազն մեկ ամիս վաղեմության և ուղևորության ողջ տևողության համար վավեր երկու ծնողների նոտարական հաստատումով թույլտվության տարբերակը և պատճենը:
 • Եթե ծնողներից մեկը կամ երկուսը չեն ճամփորդում երեխայի հետ, ծնողական լիազորագրում պետք է հիշատակվի ուղեկցող անձի անունը:
 • Ծնողներից մեկի թույլտվության անհրաժեշտությունը չկա հետևյալ դեպքերում` 
 1. ծնողը մահացել է (ներկայացնել մահվան վկայականը);
 2. ծնողի գտնվելու վայրն անհայտ է (ներկայացնել պաշտոնական իրավաμանական փաստաթուղթը + թարգմանությունը)
Փոխադրամիջոց
 • Ինքնաթիռ/Գնացք/Ավտոբուս` փոխադրամիջոցների տոմսերի ամրագրումը և պատճենը:
 • Ավտոմեքենա` վարորդական իրավունքի, տեխնիկական կտրոնի և ավտոմեքենայի ապահովագրության բնօրինակները և պատճենները:
Ուղևորության նպատակը և կացարան
Զբոսաշրջություն` Դիմողի անվամբ հյուրանոցի ամրագրում կամ վարձակալման պայմանգիր, կամ սեփականության վկայական, կամ ճամփորդական գործակալի կազմած շրջագայության երթուղի:
Եթե մեկնողը վարձատրվելու
 է Ֆրանսիայում, պետք է
ներկայացնի Ժամանակավոր
աշխատանքի թույլտվությունը, որը հրավիրողը ստանում է 
DIRECCTE-ից (նախկինում 
DDTEFP): Ի դեպ, սա վերաբերում է նաև ֆրանսիացու կամ օտարերկրացու մոտ
մասնավոր աշխատանքի
անցած կամ իրենց գործատուներին ուղեկցող անձանց (դայակ, տնային
աշխատող և այլն):
 • Հայաստանում
  ռեզիդենտ
  Ֆրանսիայի
  քաղաքացու
  հրավերի դեպքում
  ներկայացնել
  հյուպատոսական
  քարտի պատճենը:
Այցելություն ընտանիքի անդամներին կամ մասնավոր այց` Ֆրանսիայի քաղաքացու հրավերի դեպքում քաղաքապետարանի ձևով հրավերի տարբերակը և պատճենը: Ազգակցական կապը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: Ստորև ներկայացված կատեգորիաների կացարանը կարող է հաստատվել դիմողի անվամբ հյուրանոցի ամրագրմամբ կամ հրավերում հյուրընկալման մասին նշումով:
 • Գործնական այց` հրավերի տարբերակը կամ պատճենը, կամ հեռապատճենը (ֆաքս), կամ սկան արված տարբերակը (ընկերություն, ցուցահանդես տոնավաճառ կամ գիտաժողովի կազմակերպիչ):
 • Պաշտոնական պատվիրակություն` Եվրամիության պաշտոնական գերատեսչությունների հրավերի տարբերակը և պատճենը:
 • Լրագրողներ` լրագրողական վկայականի կամ գործատուի վկայականի, ինչպես նաև առաքելության մասնագիտական նպատակը հստակեցնող գործատուի նամակիտարբերակը և պատճենը:
 • Մշակութային գործունեություններ` հրավերի տարբերակը և պատճենը:
 • Գիտական այց` գիտաշխատողի հրավիրված լինելու մասին արձանագրությունը (protocole d’accueil) և պատճենը:
 • Սպորտսմեններ` հրավերի տարբերակը և պատճենը:
Աշխատանք
 • Աշխատանքի վայրից տեղեկանք, որտեղ նշված կլինի գործատուի հասցեն, հեռախոսահամարը, աշխատավարձի չափը, բացակայության թույլտվությունը, պատասխանատուի անունը:
 • Մասնավոր ձեռնարկությունների դեպքում պետռեգիստրի տարբերակը + ֆրանսերեն թարգմանությունը:
 • Թոշակառույի գրքույկի տարբերակը + պատճենը (եթե դիմողը թոշակառու է):
Ֆինանսական միջոցներ
          Ստորև ներկայացված փաստաթղթերի տարբերակը + պատճենը`
 • Բանկային քաղվածքներ (վերջին երեք ամիսների շարժը պարտադիր)
 • Կուտակային հաշիվ
 • Միջազգային վարկային քարտերի քաղվածքներ (թաքցնել քարտի համարը)
 • Կրթաթոշակների վկայական և ուսանողական քարտ կամ ծնողների միջոցները
 • "ՙՀովանավորում"` հովանավորության տակ գտնվող երեխան ներկայացնում է ծախսերը հոգալու մասին ծնողների նամակը, իսկ թոշակառուն` ծախսերը հոգալու մասին երեխաների կամ ամուսնու նամակը: Բոլոր դեպքերում հարկ է նարկայացնել`
  ▫ Հովանավորի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը
  ▫ Հովանավորի ֆինանսական միջոցների ապացույցը
  ▫ Հովանավորի և հայտատուի միջև ազգակցական կապի ապացույցը (ծննդյան վկայական, ամուսնության վկայական և այլ):
Ապահովագրություն
Ուղևորության ողջ տևողության համար վավեր Շենգենյան ստանդարտների ապահովագրության տարբերակը + պատճենը (բազմակի մուտքի արտոնագրերի դեպքում, այն պետք է վավեր լինի առաջին ուղևորության համար: Հետագա յուրաքանչյուր ճամփորդության ապահովագրությունը ներկայացնել սահմանային հսկողությանը):
Սեփականություններ
 • սեփականության վկայականներ` բնօրինակները + պատճենները + ֆրանսերեն լեզվով թարգմանությունը
 
 
      

Ֆրանսիայի, Նորվեգիայի, Պորտուգալիայի, Լատվիայի, Իսլանդիայի և Դանիայի

մուտքի արտոնագրի դիմում
Ուշադիր ծանոթանալ տեղեկատվական թերթիկին
 • Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնել գործը հանձնելու օրը: Ոչ լիարժեք դիմում ներկայացնելու դեպքում գործը հետ վերադարձնելու և մերժելու հավանականությունը մեծանում է:
 • Հանդիպում վերցնել Դեսպանության կայքէջից`  www.ambafrance-am.org
 • Գործը հանձնելիս անձամբ ներկայանալն անհրաժեշտ է դիմումն ուսումնասիրելու համար:
 • Հարցաթերթիկն անվճար է և տեղադրված է համացանցում` www.diplomatie.gouv.fr/venir/visas/index.html կամ www.ambafrance-am.org
 • Գործը պետք է բաղկացած լինի 2 մասից` տարբերակներից (եթե պահանջվում են) և միայն A4 ֆորմատի պատճեններից: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի տարբերակները ներկայացնել գործը հանձնելիս:
 • Բոլոր պատճենները պետք է լինեն լավ ընթեռնելի և A4 ֆորմատի:
 • Գործի ուսումնասիրման վճարը (60 եվրոյին համարժեք դրամ) ետ չի վերադարձվում:
 • Արտոնագրի դիմումը ներկայացվում է Ձեր գրանցման վայրի համար իրավասու Ֆրանսիայի տարածքային հյուպատոսություն:
 • Հարցաթերթիկը լրացնել ընթեռնելի, անգլերեն կամ ֆրանսերեն լեզուներով: Այն պարտադիր կերպով պետք է ստորագրված լինի անձամբ դիմողի, իսկ անչափահասների դեպքում, երկու ծնողների կողմից: Ցանկացած կեղծ հայտարարություն անմիջապես կհանգեցնի գործի մերժման:
 • Անձնագիրը պետք է վավերական լինի նախատեսվող վերադարձի օրվանից ևս երեք ամիս և ունենա առնվազն 3 դատարկ էջ: 
 • Անձնագրում մեկ այլ Հյուպատոսության կողմից տրված Շենգենյան արտոնագիր ունենալու դեպքում, հարկավոր է, մինչ Ֆրանսիայի Հյուպատոսություն գործ ներկայացնելը, տվյալ Հյուպատոսությունում անվավեր ճանաչել այն:
 • Վավերական երկու միջազգային անձնագիր ունենալու դեպքում, ներկայացնել երկուսն էլ:
 • Պարտադիր ներկայացնել վերջին երեք տարիների ընթացքում տրված Շենգենյան/ ԱՄՆ/Մեծ Բրիտանիայի արտոնագրերի պատճենները:
 • Ֆրանսիայի Հյուպատոսությունը կարող է դիմողին հրավիրել հարցազրույցի և պահանջել ցանկացած լրացուցիչ փաստաթուղթ: Չհիմնավորված պատճառով չներկայանալն անմիջապես կհանգեցնի մերժման: Հնարավոր են հեռախոսով ստուգումներ, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է նշել հնարավորինս շատ ֆիքսված և բջջային հեռախոսահամարներ (դիմողի, գործատուի, Ֆրանսիայից հրավիրողի…):
 • Գործի ուսումնասիրման ընթացքի մասին ոչ մի տեղեկություն հյուպատոսությունը հեռախոսով չի տրամադրում:
Խորհուրդ N 1. արտոնագիրը կարող է օգտագործվել ստանալուց հետո երկու ամսվա ընթացքում: Դիմեք բավականաչափ շուտ, քանի որ հանդիպում ստանալու համար ամռանը կարող է պահանջվի չորս շաբաթից ավելի:
Խորհուրդ N 2. հանդիպում նշանակելուց հետո մի ներկայացեք ոչ ժամանակից շուտ, ոչ ուշացմամբ:
Խորհուրդ N 3. մի խնդրեք, որ որևէ մեկն ուղղակիորեն միջամտի Ֆրանսիայից: Գործում պարունակվող մասնավոր բնույթի տեղեկությունները չեն հաղորդվում երրորդ անձանց, ում
ինքնությունը չի կարող հաստատվել հեռախոսով£ Հեռապատճենով կամ էլեկտրոնային փոստով ստացված փաստաթղթերը չեն օգտագործվում: Դուք ինքներդ պետք է ունենաք գործի բոլոր փաստաթղթերը: Դեսպանատունը պատասխանատվություն չի կրում Ֆրանսիայից ուղարկված Ձեր փաստաթղթերի ստացման համար: